Alaya

  • 暂无主演信息
  • 28分钟
  • Betoverende minimalistische film bestaat louter ui… Betoverende minimalistische film bestaat louter uit zandkorrels die fungeren als hyperbolen voor de bouwstenen van het filmbeeld: de filmkorrel.Zand, wind en licht mengen zich met de emulsies. 'Alaya bereikt een vervolmaking van 'muzikaal' licht in een tijdsspanne die langer is dan mogelijk lijkt... en dat met minimaal gebruik van taal en toon ... Na zo'n drie minuten werd ik me bewust van de subtiliteit van het ritme, binnen elk shot en shot-tot-shot; een ritme dat elke las droeg en ervoor zorgde dat elk nieuw beeld in het licht stond van de enkele beelden daarvoor... een klein wonder. Bravo!' (Stan Brakhage)

同主演

Alaya评论

  • 评论加载中...